Medezeggenschap

Onze Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit personeel, ouder(s) en leerlingen.

De MR vergadert over belangrijke besluiten, zoals het schoolplan, het zorgplan en de regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Hiervoor is instemming van de MR nodig. Bij andere besluiten moet de directie de MR om advies vragen.

 

De MR bestaat uit drie geledingen: de personeelsgeleding, de leerlinggeleding en de oudergeleding. Het aantal personeelsleden is even groot als het aantal leerlingen en ouders samen. We streven naar de volgende bezetting:

  • Namens de leerlingen: drie leden
  • Namens de ouders: drie leden
  • Namens het personeel: zes leden

Het dagelijks bestuur van de MR bestaat uit:

  • Voorzitter CMR: Freddie Kootstra
  • Voorzitter PMR: Nicky van Elsen
  • Secretaris: Nicky van Elsen