Medezeggenschap

Onze Medezeggenschapsraad (MR) bestaat personeel, ouder(s) en leerlingen van de twee vestigingen.  

De directie vindt het belangrijk dat er draagvlak bestaat voor besluiten die gaan over bijvoorbeeld het schoolplan, het zorgplan, en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Hiervoor is dan ook instemming van de MR nodig.

Bij andere besluiten moet de directie de raad om advies vragen, zoals bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling, etc.

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie geledingen: de personeelsgeleding, de leerling-geleding en de ouder-geleding. Het aantal personeelsleden is even groot als het aantal leerlingen en ouders samen. We streven naar de volgende bezetting:

  • Namens de leerlingen: 3 leden
  • Namens de ouders: 3 leden
  • Namens het personeel: 6 leden

Het dagelijks bestuur van de MR bestaat uit:

  • Voorzitter CMR: Caro Imming
  • Voorzitter PMR: Michiel Jeronimus
  • Secretaris: Michiel Jeronimus