De vakken

Naast de gebruikelijke vakken in het voortgezet onderwijs bieden wij iets extra’s. Spaans als extra vreemde taal. Onderzoek & Ontwerpen in het Technasium. Filosofie op Atheneumplus. En boeiende kunstvakken, ook op eindexamenniveau. 

Spaans als extra vreemde taal komt maar weinig voor op het voortgezet onderwijs. En dat is jammer, want deze wereldtaal kan bijzonder goed van pas komen. Alle havo- en atheneumleerlingen krijgen daarom vanaf klas 1 Spaans. Zij kunnen dit vak ook als eindexamenvak kiezen. 

 

Ook nuttig is Cambridge English. Leerlingen die dit vak halen, krijgen een internationaal erkend certificaat.

 

Alle havo- en atheneumleerlingen in Haren kunnen kiezen om Technasium-onderwijs te volgen. Meer informatie over het Technasium vindt u hier.

 

Op het Atheneumplus volgen leerlingen ook de vakken Spaans, filosofie, cultuur en WO+. Ze krijgen bij deze laatste les in wetenschap, onderzoek & ontwerpen en ze voeren projecten uit.

 

Hoe kun je je redden in een vreemde taal? Dat testen we in een taaldorp.

 

We besteden veel aandacht aan kunst- en cultuuronderwijs. Leerlingen kunnen examen doen in beeldende kunst, muziek en drama. Ook als ze er geen examen in doen, is er volop gelegenheid om deze vakken te volgen.

 

Op alle niveaus volgen leerlingen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Voor de overgang mogen leerlingen maar op een van deze drie vakken een onvoldoende halen. Dat geldt ook voor het eindexamen.

afbeelding afbeelding