Schoolleiding

Het Harens Lyceum maakt deel uit van het Zernike College, onderdeel van Openbaar Onderwijs Groningen.

Schoolleiding Harens Lyceum:

  • Maurice van Daal, waarnemend rector

Teamleiders

De school is opgedeeld in vijf teams. Elk team heeft een teamleider, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en de aansturing. De teamleiders zijn:

 

Kerklaan:

Toine Smolders, onderbouw havo en atheneum

Thijs Amersfoort, onderbouw atheneumplus

Evelien Koridon, bovenbouw havo

Hans Warris, bovenbouw atheneum

 

Zuidlaren:

Lidy de Boer, onderbouw havo en atheneum; onderbouw en bovenbouw vmbo 

Schoolbestuur

Onze school is een onderdeel van het Zernike College en vormt samen met vier andere scholen voor het voortgezet onderwijs, 21 scholen voor primair onderwijs, en drie scholen voor speciaal onderwijs het Openbaar Onderwijs in de gemeente Groningen. Dit schoolbestuur, onder de naam Openbaar Onderwijs Groningen, werkt aan goed en innovatief onderwijs. Iedere school legt daarbij eigen accenten, maar profiteert wel van de kracht van samenwerking en een gemeenschappelijke ondersteuning.