Schoolleiding

Het Harens Lyceum hoort bij Openbaar Onderwijs Groningen.

Schoolleiding Harens Lyceum:

Teamleiders

De school is opgedeeld in vijf teams. Elk team heeft een teamleider, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en de aansturing. De teamleiders zijn:

Schoolbestuur

Onze school vormt samen met vier andere scholen voor het voortgezet onderwijs, 21 scholen voor primair onderwijs, en drie scholen voor speciaal onderwijs het Openbaar Onderwijs in de gemeente Groningen. Dit schoolbestuur, onder de naam Openbaar Onderwijs Groningen, werkt aan goed en innovatief onderwijs. Iedere school legt daarbij eigen accenten, maar profiteert wel van de kracht van samenwerking en een gemeenschappelijke ondersteuning.