Digitale geletterdheid

Het Harens Lyceum bereidt leerlingen voor op de digitale samenleving. Daarom besteden we veel aandacht aan de leerlijn Digitale Geletterdheid. Bij ons krijgen leerlingen alle kansen om hun ICT-talent te ontdekken, ontwikkelen en tonen. 

Basiskennis ICT

Dit vak zorgt ervoor dat leerlingen informatievaardigheden leren en kennismaken met onze Elektronische Leeromgeving. Ze leren werken op een iPad en een laptop. Ook gaan ze aan de slag met programma’s zoals het Office-pakket en onze school¬software en ontdekken ze hoe ze veilig kunt internetten.

Computational thinking

Hiermee leggen we de basis voor het examenvak -Informatica. Dit vak helpt leerlingen om een probleem op te lossen met behulp van ICT. Ze leren logisch nadenken, patronen herkennen en denken in modellen. Verder is -computational thinking nuttig voor allerlei andere vakken. De exacte ¬vakken gebruiken het voor het werken met algoritmen en het Technasium en O&O bij het oplossingsgericht werken. En voor het ontwikkelen van games bij CKV komt ¬computational thinking ook goed van pas.

Mediawijsheid

Mediawijsheid hebben leerlingen nodig om bewust, kritisch en actief te kunnen functioneren in een wereld waarin online media zo’n belangrijke en invloedrijke rol spelen.

Informatievaardigheden

Zoeken, selecteren, verwerken en toepassen van relevante informatie zijn vaardigheden die leerlingen bij dit vak leren. Verder leren ze om bronnen te beoordelen en komen zee erachter dat het zoeken en vinden van relevante en betrouwbare ¬informatie veel verder gaat dan Wikipedia raadplegen.

E-lab

In ons E-Lab krijgen leerlingen alle ruimte om te experimenteren met de modernste digitale middelen waarmee ze projecten, werkstukken en ideeën uitwerken en uitvoeren. Het E-lab stimuleert leerlingen om zich op een creatieve manier digitaal te ontwikkelen.