Het Technasium

Het Technasium-onderwijs bereidt  leerlingen voor op een vervolgopleiding in een bètavak of voor een technisch beroep.  

In de eerste klas krijg je het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Docenten natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde en wiskunde verzorgen deze projectmatige lessen. Je krijgt bèta-technische opdrachten van externe opdrachtgevers, die je in groepjes uitvoert. Je leert belangrijke vaardigheden, zoals ontwerpen, technisch tekenen en het schrijven van een wetenschappelijk verslag. Ook leer je samenwerken, plannen en organiseren. Je bent samen als groep verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Aan het eind van de eerste klas kies je of je door gaat met deze talentrichting.

 

 

Technasium in de bovenbouw

In het examenjaar voeren leerlingen hun meesterproef uit. Een project waarbij ze zelf van begin tot eind verantwoordelijk zijn. Het is hun eigen taak om een opdrachtgever en expert te verbinden aan hun project. Als ze slagen voor hun meesterproef ontvangen ze het Technasiumcertificaat bij hun diploma.

Meer informatie over het Technasium kun je vinden bij de Stichting Technasium of in onze folder.