Aanmelden nieuwe leerlingen

Via de website van Openbaar Onderwijs Groningen kunt u uw kind digitaal aanmelden.

Aanmelden leerjaar 1 in 2022-2023

De deadline voor het aanmelden voor leerjaar 1 is verstreken (15 maart 2022). Het is niet meer mogelijk om aan te melden voor de volgende instroomniveaus: havo/vmbo-tl, havo, atheneum/havo en atheneum. Het is nog wel mogelijk om aan te melden voor atheneum+.

Aanmelden overige leerjaren in 2022-2023

Het is niet meer mogelijk om uw kind voor leerjaar 2 (alle niveaus) havo 3 en 4 én voor atheneum 3, 4, 5 en 6 aan te melden. Voor alle overige leerjaren geldt dat u uw kind via onderstaande button kunt aanmelden. Op dit moment kunnen wij nog niet beoordelen of er ruimte is. Iedereen komt daarom automatisch op een wachtlijst. Aan het einde van het schooljaar (week 29) hebben wij zicht op eventuele ruimte. Dit kan per leerjaar/niveau verschillen. Er wordt t.z.t. met u contact over opgenomen.

Button aanmelden

Voor aanmelden nieuwe schooljaar 2022-2023, gebruik onderstaande button.

 

 

Heeft u vragen of hulp nodig?

Voor het stellen van al uw vragen met betrekking tot het invullen van de digitale aanmelding of het aanvragen van een papieren aanmeldingsformulier kunt u terecht bij de leerlingenadministratie, te bereiken via mailadres aanmeldingenvo@o2g2.nl of telefonisch via 050 - 321 03 60.

Voor inhoudelijke vragen over toelating en plaatsing kunt u contact opnemen met de school via 050 - 321 05 60.

Aanmelden huidige schooljaar (2021-2022)

Het is niet meer mogelijk om uw kind aan te melden voor het huidige schooljaar.

Uitzonderingen

Dit geldt niet voor situaties waarin sprake is van verhuizing en/of waarin sprake is van een urgente situatie. Neem in dat geval direct contact op met de school: 050-3210560.