Onze instroomniveaus

We delen leerlingen in op basis van het advies van de basisschool. Ze volgen atheneum+, atheneum- of havo-onderwijs.

Atheneum+

Voor leerlingen die meer willen en kunnen, hebben we atheneumplus. Ze volgen alle vakken op een hoger niveau en in hun eigen tempo. Verder krijgen ze drie speciale vakken: filosofie, cultuur en WO+. Bij WO+ krijgen ze les in wetenschap, Onderzoek & Ontwerpen en voeren ze projecten uit. Eerstegraads docenten geven de lessen. De leerlingen kunnen ook meedoen aan colleges van de scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Havo en atheneum

In klas 1 komen leerlingen in een atheneumklas, een havoklas of een gecombineerde atheneum/havoklas op basis van de plaatsingswijzer en het advies van de basisschool. Zo’n combinatieklas noemen we een dakpanklas. We toetsen leerlingen op hun eigen niveau: dus op atheneum- of havoniveau. Aan het einde van de tweede klas gaan leerlingen over naar de derde klas van havo of atheneum.

Vmbo tl/havo

Als je een tl/havo-advies hebt, plaatsen we je in een tl/havo-klas. Het hele leerjaar door dagen we je uit op havo-niveau. De lessen, de toetsen en de boeken zijn allemaal op het havoniveau afgestemd. Het is onze uitdaging om jou te begeleiden naar dat niveau. Als je kiest voor deze havo/tl-klas, krijg je twee jaar de tijd om uit te vinden welk niveau het beste bij jou past: havo of tl. Na het tweede jaar ga je naar havo 3 of vmbo-tl 3.