Ouders en school

Als een kind naar het voortgezet onderwijs gaat, is dat ook een mijlpaal voor ouders. De gesprekken op het schoolplein behoren tot de verleden tijd. Wij betrekken ouders graag bij het schoolleven van hun kind. 

Dat ouders minder aanwezig zijn in het schoolleven van een middelbare scholier is een logische stap richting zelfstandigheid. Leerlingen doen veel meer zelf en nemen verantwoordelijkheid. Toch willen ouders graag betrokken zijn bij school. We houden ouders graag op de hoogte van belangrijke zaken. En we vinden het fijn als ouders meepraten en meedenken.

Oudercommissie

Ouders kunnen zich aanmelden voor de oudercommissie. Deze commissie komt een paar keer per jaar bij elkaar. De leden van de oudercommissie zijn het aanspreekpunt voor de andere ouders. Verder organiseert de commissie één keer per jaar een themabijeenkomst, bijvoorbeeld over rookbeleid, omgaan met sociale media of regels op school. Soms nodigt de commissie een deskundige uit om meer informatie te geven over het gekozen thema.

Voor vragen of informatie kunt u mailen naar:

Oudercommissie atheneum+ oudercommissie.aplus@gmail.com

Oudercommissie havo en atheneum oudercommissieharenslyceum@gmail.com

Medezeggenschapsraad

Ouders die mee willen praten over het beleid van de school en invloed willen hebben op de besluitvorming kunnen zich aanmelden voor de Medezeggenschapsraad. Zij praten mee over belangrijke besluiten en de strategische koers van de school. Meer informatie over de medezeggenschap vindt u hier.