Wie en wat wij zijn

Uitdagend onderwijs van uitstekende kwaliteit. Een moderne school gericht op de toekomst. Kleurrijk en veelzijdig. Waar leerlingen zichzelf zijn en opgroeien tot zelfstandige jonge mensen. 

Het Harens Lyceum is een openbare school voor voortgezet onderwijs. Onze school valt onder het Zernike College, onderdeel van de stichting Openbaar Onderwijs Groningen. We zijn een openbare school. Dat betekent dat iedereen welkom is, ongeacht levensbeschouwing of achtergrond. Wij staan middenin de samenleving. Daarom laten we graag zien wat er bij ons gebeurt en welke resultaten onze leerlingen halen.

Oog voor alle leerlingen

Op onze school is het contact tussen leerlingen en docenten goed: de afstand is klein, de sfeer gemoedelijk. Wij hebben oog voor alle leerlingen. Ze krijgen de kans om hun eigen talenten te ontdekken en op te groeien tot zelfstandige jonge mensen. Ook leerlingen met een beperking, zoals blinde en slechtziende leerlingen, zijn van harte welkom bij ons op school.

Toelating

Op het Harens Lyceum zijn leerlingen welkom met een schooladvies voor havo of atheneum. Voor hoger begaafde leerlingen hebben we een aparte Atheneumplus-klas. 

Op onze locatie in Zuidlaren zijn ook leerlingen met een advies voor tl of kb welkom.

Het schooladvies van de basisschool is bepalend voor toelating. Wij laten leerlingen geen toelatingsexamen of onderzoek doen.

Veilige leef- en leeromgeving

Wij willen graag dat onze leerlingen zich thuis voelen. De overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs is al groot genoeg. Daarom bieden we leerlingen een veilige leef- en leeromgeving. Dat betekent dat ze in de onderbouw structuur en begeleiding krijgen. Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen extra ondersteuning. Eenmaal in de bovenbouw verwachten we meer zelfstandigheid van de leerlingen.

Algemene vorming

In ons onderwijs besteden we veel aandacht aan algemene vorming. We moedigen leerlingen aan om kritisch te denken en een moreel oordeel te vormen. Dagelijks betrekken we leerlingen bij de wereld buiten de school. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens de Cultuurmarathon en de uitwisseling met leerlingen van buitenlandse scholen. 

afbeelding afbeelding