Schooljaar 2023-2024 geen plekken vrij

29-6-2023

Geachte ouder(s), verzorger(s),

U bent op zoek naar een nieuwe school voor uw kind. U bezoekt daarvoor op dit moment de website van het Harens Lyceum waar u leest dat de school voor het leerjaar en de onderwijssoort voor uw kind vol zit, waardoor u uw kind hier niet kan aanmelden. 

 

Het Harens Lyceum is onderdeel van Openbaar Onderwijs Groningen en we proberen elk kind een zoveel mogelijk passende plaats te bieden op een van onze scholen, natuurlijk bij voorkeur op de school van eerste keuze. Dit kan echter niet altijd. Hoezeer we dit ook betreuren, scholen of leerjaren zitten soms eenvoudigweg vol. 

Wanneer de reden dat u een nieuwe school zoekt een verhuizing naar onze omgeving is en de huidige school meer dan 15 fietskilometers van uw nieuwe woonplek ligt of uw kind af- of opstroomt naar een onderswijssoort die de huidige school niet biedt, willen wij samen met u kijken of we toch een passende plaats kunnen bieden. Hoewel we dit niet kunnen garanderen, willen we ons daar maximaal voor inspannen. We vragen u daarom in deze gevallen te mailen naar c.kwint@o2g2.nl van Openbaar Onderwijs Groningen. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

zij-instroom

A2

geen

AH2

geen

H2

geen

A3

geen

H3

geen

A4

geen

H4

geen

A5

geen

H5

geen

A6

geen