Rooster Centraal Examen 2023

8-5-2023

Op donderdag 11 mei 2023 start het eerste tijdvak van het Centraal Examen. 

Wij wensen onze eindexamenleerlingen heel veel succes!

Het rooster is te openen via onderstaande link.  

Rooster CSE AH 2022-2023 tijdvak 1 versie 12-5_1