Inleveren boeken en leeghalen kluisjes examenklassen

25-5-2023

Alle kandidaten die examen doen in eerste tijdvak leveren op 31 mei hun boeken in.

Op het moment dat bekend is voor welk vak je wilt herkansen, kun je de boeken die
je voor dat vak nodig hebt, komen halen op donderdag 15 juni 2023. Meld je dan bij  
Geert Aalderink kamer 0.41 (achter de receptie).

Hieronder staat het schema voor het inleveren van de boeken: 

Schema inleveren boeken H5-V6