Welkom op het Technasium

Het Technasium-onderwijs bereidt  leerlingen voor op een vervolgopleiding in een bètavak of een technisch beroep.  

In de eerste klas in Haren krijgen de leerlingen het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) binnen het Technasium.  Docenten natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek en wiskunde verzorgen deze projectmatige lessen. Leerlingen krijgen bèta-technische opdrachten van externe opdrachtgevers, die ze in groepjes uitvoeren. Ze leren nuttige vaardigheden, zoals ontwerpen, technisch tekenen en het schrijven van een wetenschappelijk verslag. Ook leren ze samenwerken, plannen en organiseren. Ze zijn samen als groep verantwoordelijk voor het eindresultaat.

 

Aan het eind van de eerste klas kiezen leerlingen of ze willen doorgaan met dit vak. Vanaf de tweede klas voeren ze per jaar vier projecten uit.

 

 

 

Technasium in de bovenbouw

Aan het einde van de derde klas kiezen leerlingen een profiel. Als ze kiezen voor Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek kunnen ze het vak O&O kiezen als keuzevak. Ze krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en kennis en mogen projecten uitkiezen die aansluiten bij hun eigen belangstelling. Ook bereiden ze zich voor op hun vervolgopleiding door het volgen van keuzecolleges en masterclasses bij de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.

 

In het examenjaar voeren leerlingen hun meesterproef uit. Een project waarbij ze zelf van begin tot eind verantwoordelijk zijn. Het is hun eigen taak om een opdrachtgever en expert te verbinden aan hun project. Als ze slagen voor hun meesterproef ontvangen ze het Technasium-certificaat bij hun diploma.

 

Meer informatie over het Technasium kun je vinden bij de Stichting Technasium

afbeelding afbeelding