Sport

Al onze leerlingen hebben sport in hun lesprogramma. Vanaf hun eerste week op school tot hun eindexamen sporten leerlingen gemiddeld een tot drie uur per week buiten op het sportveld of binnen in een sporthal.

Naast de verplichte lessen Lichamelijke Oefening in alle leerjaren, kunnen leerlingen in de bovenbouw kiezen voor sport als examenvak. We organiseren jaarlijks sportdagen voor alle leerlingen en ze kunnen tijdens de CultuurMarathon kiezen voor allerlei sportieve activiteiten.

 

Bewegen Sport en Maatschappij

Havo- en atheneumleerlingen kunnen in de bovenbouw kiezen voor het eindexamenvak Bewegen Sport en Maatschappij (BSM). Dit vak is een combinatie van theorie en sport, met ruimte voor het uitvoeren van opdrachten en projecten op het gebied van sport. 

 

Living Lab

Het Living Lab is een samenwerkingverband van het Harens Lyceum en de Hanze Hogeschool Groningen (HIS). Onze missie is: de sportiefste en gezondste school van Noord Nederland te worden.

Twee onderzoekers van de HIS (Simon Leistra en Ingrid van Aart) werken hier samen met een coördinator vanuit het Harens Lyceum (Sjoerd Bosgra) aan.

 

Het afgelopen jaar zijn zij druk bezig geweest om onze school gezonder en sportiever te krijgen. In het gebouw aan de Kerklaan is nu een volledig ingerichte "playground" bovenaan de trap in de kantine, er is een onderzoek en advisering gestart in succesvol leren binnen de A+ en we werken samen met de Hortus en de ‘the Healthy Living Week’. 

 

De Healthy Living Week (HLW) heeft als voornaamste doel om leerlingen (en docenten) bewust te maken van (on)gezond gedrag.

De docenten gaan er in hun eigen lessen mee aan de slag. Bijvoorbeeld door met de klas naar buiten te gaan of de leerlingen een deel van de les te laten staan en/of bewegen, in plaats van de hele les te laten zitten.

 

Voor het komende jaar zijn alweer nieuwe doelen gesteld: het vignet Bewegen en het vignet Gezondheid halen, een beweegplein realiseren en de school en de omgeving beweegvriendelijker maken.

 

afbeelding afbeelding