Sport

Al onze leerlingen hebben sport in hun lesprogramma. Vanaf hun eerste week op school tot hun eindexamen sporten leerlingen gemiddeld een tot drie uur per week buiten op het sportveld of binnen in een sporthal.

Naast de verplichte lessen Lichamelijke Oefening in alle leerjaren, kunnen leerlingen in de bovenbouw kiezen voor sport als examenvak. We organiseren jaarlijks sportdagen voor alle leerlingen en ze kunnen tijdens de CultuurMarathon kiezen voor allerlei sportieve activiteiten.

 

Bewegen Sport en Maatschappij

Havo- en atheneumleerlingen kunnen in de bovenbouw kiezen voor het eindexamenvak Bewegen Sport en Maatschappij (BSM). Dit vak is een combinatie van theorie en sport, met ruimte voor het uitvoeren van opdrachten en projecten op het gebied van sport. 

 

Living Lab

Wat is het Living Lab?

Het Living Lab is een samenwerkingverband van het Harens Lyceum en de Hanze Hogeschool Groningen (HIS). Onze missie is: de sportiefste en gezondste school van Noord Nederland te worden.

Vanuit de HIS zijn er 2 onderzoekers (Simon Leistra en Ingrid van Aart) gekoppeld aan een coördinator vanuit het Harens Lyceum (Sjoerd Bosgra).

Update

Hoog tijd voor een korte update van het Living Lab. We zijn afgelopen jaar druk bezig geweest om onze school gezonder en sportiever te krijgen. Een volledig ingerichte playground bovenaan het trappenhuis, onderzoek en advisering in succesvol leren binnen de A+, samenwerking met de Hortus en ‘the Healthy Living Week’ zijn een aantal voorbeelden van successen. Doelen voor komende jaar zijn bijvoorbeeld; vignet bewegen en vignet gezondheid behalen, beweegplein realiseren en de school en omgeving beweegvriendelijker maken.

Proefballonnen

We hebben veel verschillende proefballonnen opgelaten om onze missie na te streven. Om al deze projecten te kunnen doen slagen hebben we jullie als docenten en onze leerlingen hard nodig. Deelname, meedenken en feedback zijn hier een aantal voorbeelden van. Ik zou jullie dan ook willen vragen om het gezonde en sportieve karakter van het Living Lab én onze school te omarmen. Doe, denk en evalueer met ons mee. Heb je vragen of opmerkingen hierover neem gerust contact op ons.

Healthy Living Week

Een project waar wij op dit moment mee bezig zijn, is de Healthy Living Week (HLW) met als voornaamste doel leerlingen (medewerkers) bewust te maken van (on)gezond gedrag. De HLW zal zoals het nu staat na de kerstvakantie plaats vinden (8, 9 en 11 januari)

Vraag aan jullie als docenten om na te denken over hoe je in je eigen lessen (in de HLW én misschien daarna) deze thema’s zou kunnen implementeren. Ga met je klas aan de wandel, ga staan in plaats van zitten of bespreek de thema’s. Wij zouden het fantastisch vinden als de boodschap breed gedragen wordt en zijn erg benieuwd naar ieders invulling.

Informatie

Voor meer informatie verwijs ik naar ons eindrapport 2017–2018. Hierin staat in detail verwerkt wat onze doelen zijn, wat we hebben gerealiseerd en wat onze toekomstvisie is. Mailen of bellen voor persoonlijke toelichting of vragen mag natuurlijk ook.

 

afbeelding afbeelding