De docenten

De docenten vormen de spil van ons onderwijs. Zij staan elke dag voor de klas en kennen de leerlingen goed.

Wij kiezen voor docentgestuurd onderwijs. Dat betekent dat de docent voor de klas staat en les geeft of leerlingen instrueert. Een deel van de lessen is projectmatig: dan werken leerlingen in groepjes met elkaar samen. Dan is de docent de coach van de leerlingen. Leerlingen krijgen zo meer structuur. Tegelijkertijd willen we dat ze zich ontwikkelen tot zelfstandige jonge mensen. Hoe verder ze komen, hoe meer zelfstandigheid we van leerlingen verwachten. Onze docenten en dan met name de mentoren, spelen steeds meer de rol van coach. 

afbeelding afbeelding