Ondersteuning en begeleiding

Wij vinden ondersteuning en begeleiding van onze leerlingen vanzelfsprekend. Na overleg met ouders, leerling en teamleider kan de mentor een beroep doen op het intern ondersteuningsteam.

In ons ondersteuningsprofiel staat beschreven welke begeleiding onder onze basisondersteuning valt.

Dyslexie

Alle eerste klassers doen aan het begin van het schooljaar mee aan een dyslexiescreening. Zo nodig kunnen ouders een verder onderzoek naar dyslexie aanvragen. Dit brengt kosten met zich mee.