Leerlingen maken uniek gezamenlijk kunstwerk

26-10-2020

Op vrijdag 30 oktober, 18.00 uur opent het Harens Lyceum het kunstwerk The Wall. Dat is een kunstwerk in het schoolgebouw waar doorlopend aan wordt gewerkt door alle leerlingen samen, onder begeleiding van kunstenaar Jobbe Holtes van OneDayArtist. Via een feestelijke online presentatie onthullen de leerlingen het werk. Ook een kijkje nemen? Woon de opening online bij op Facebook.

Persoonlijke groei

Leerlingen uit verschillende leerjaren werkten vakoverstijgend aan The Wall. Hierdoor maakten zij kennis met de werkwijze van professionele kunstenaars. Kunstdocent Pete Silverstein is trots: “De leerlingen moesten aan de slag met waarnemen, verbeelden, conceptualiseren, analyseren en natuurlijk de uitvoering. Je zag hen daarin echt groeien!”

 

Bovendien is dit project een schoolvoorbeeld van vakoverstijgend leren. “De leerlingen van boven- en onderbouw werkten samen in de vakken filosofie, Nederlands en culturele en kunstzinnige vorming (ckv)”, licht de kunstdocent toe. “Bij ckv verkenden ze hun belevingswereld, motivatie en interesses. In het vak Nederlands dachten zij na over wat The Wall bij hen oproept, en maakten ze een creatief taalbouwsel. En met filosofie onderzochten ze vragen als ‘Wat is een muur?’ en ‘Wat is kunst?’ Heel leerzaam op creatief, analytisch én sociaal vlak.” 

Leerlingen voelen zich nog meer thuis

Door het project eigenen de leerlingen zich het schoolgebouw meer toe. Kunstenaar Jobbe Holtes: “Door de verbinding met het gebouw willen we bereiken dat de leerlingen zich meer thuis voelen en trots worden op de omgeving waar ze zich ontwikkelen. Je kunt het best groeien op een plek waar je je prettig voelt. En als je ziet hoe enthousiast iedereen is, dan is dat zeker gelukt!” 

Voortgang van het project

Het project loopt al twee schooljaren. Tijdens de sluiting van het Harens Lyceum afgelopen maart is het project toch voortgezet en volledig online gerealiseerd. 

Heb je interesse in het kunstwerk?

Woon de feestelijke opening online bij op vrijdag 30 oktober van 18.00 - 19.00 uur via de Facebookpagina van OneDayArtist.