Welkom op het Technasium

Met ons Technasium-onderwijs bereiden we onze leerlingen voor op een vervolgopleiding in een bètavak of een technisch beroep en leren ze tegelijkertijd projectmatig te werken. 

Het Harens Lyceum biedt havo- en atheneum-leerlingen in Haren de mogelijkheid om Technasium-onderwijs te volgen. Zo zijn ze goed voorbereid als ze later een bèta-opleiding willen volgen of belangstelling hebben voor een technisch beroep. Wij bieden al sinds 2006 Technasium-onderwijs. Daarvoor werken we samen met andere scholen in de provincie. We hebben dus al veel ervaring op dit gebied.

 

Onderzoek & ontwerpen

Leerlingen komen al in de brugklas in aanraking met het Technasium tijdens het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Enthousiaste docenten natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek en wiskunde verzorgen deze lessen. De lessen zijn projectmatig van aard. Leerlingen lossen in groepjes bèta-technische problemen op in opdracht van een externe opdrachtgever. Ze leren nuttige vaardigheden, zoals ontwerpen, technisch tekenen en het schrijven van een wetenschappelijk verslag. Die vaardigheden passen ze toe tijdens het project. Ook leren ze samenwerken, plannen en organiseren. Ze zijn samen als groep verantwoordelijk voor het eindresultaat.

 

Na de brugklas kiezen leerlingen of ze willen doorgaan met dit vak. Ze krijgen dan O&O in klas 2 en 3. In klas 1 volgen de leerlingen twee periodes lang vaardigheidstrainingen en voeren ze twee periodes lang een project uit. Vanaf de tweede klas voeren ze per jaar vier projecten uit.

 

 

 

Technasium in de bovenbouw

Aan het einde van de derde klas kiezen leerlingen een profiel. Als ze kiezen voor Natuur&Gezondheid of Natuur&Techniek kunnen ze het vak O&O kiezen als keuzevak. Ook dan gaan ze door met het uitvoeren van projecten. Ze krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en kennis en mogen projecten uitkiezen die aansluiten bij hun eigen belangstelling. Ook bereiden ze zich voor op hun vervolgopleiding door het volgen van keuzecolleges en masterclasses bij de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.

 

In het examenjaar voeren leerlingen hun meesterproef uit. Een project waarbij ze zelf van begin tot eind verantwoordelijk zijn. Het is hun eigen taak om een opdrachtgever en expert te verbinden aan hun project. Als ze slagen voor hun meesterproef ontvangen ze het Technasium-certificaat bij hun diploma.

 

Meer informatie over het Technasium kun je vinden bij de Stichting Technasium

afbeelding afbeelding