Onze niveaus

We delen leerlingen in op basis van het advies van de basisschool. Leerlingen volgen bij ons atheneum, atheneumplus of havo-onderwijs. Vmbo onderwijs geven we alleen in Zuidlaren.

Atheneumplus

Als leerlingen bovengemiddeld begaafd zijn, voelen ze zich misschien niet altijd thuis in een gewone atheneum-klas. De kans bestaat dat ze zich te weinig uitgedaagd voelen en dat het pedagogisch-didactisch klimaat onvoldoende aansluit bij hen. Daardoor kan het voorkomen dat deze leerlingen minder presteren dan ze kunnen. Daarom hebben we voor hen Atheneumplus  : leerlingen krijgen extra vakken en meer uitdaging. Ze doen meer in minder tijd en volgen vakken als filosofie, Spaans en WO+. Ze krijgen bij WO+  les in wetenschap, onderzoek & ontwerpen en voeren projecten uit.

 

De leerlingen van Atheneumplus in Haren krijgen les van eerstegraads docenten die ook les geven in de bovenbouw. Ze kunnen ook meedoen aan colleges van de scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Atheneum en havo

Op het Harens Lyceum plaatsen we leerlingen in de brugklas in een atheneum-klas, een havo-klas of een gecombineerde atheneum/havo klas op basis van de plaatsingswijzer. Zo’n combinatieklas noemen we een dakpanklas. We toetsen leerlingen op hun eigen niveau: dus op atheneum- of havo-niveau. Aan het einde van de tweede klas valt de beslissing en gaat een leerling over naar de derde klas van de havo of het atheneum.

 

In Zuidlaren kunnen we daarnaast een gecombineerde havo/tl-klas, een tl/kb-klas of een kb/bb-klas maken. Ook hier heet zo’n combinatie een dakpanklas. Aan het einde van de tweede klas valt de beslissing en gaat een leerling over naar de derde klas van de havo, het vmbo-tl/kb of bb.

 

In de vierde klas zitten alle atheneum- en havo-leerlingen in het gebouw aan de Kerklaan in Haren.

 

Vmbo

Binnen het Harens Lyceum hebben we in Zuidlaren een vmbo-afdeling. Naast een degelijk vakkenpakket kunnen tl-leerlingen hier kiezen voor een sportprofiel. Met een gevarieerd aanbod van clinics  in klas 1 en 2, bereiden we deze leerlingen voor op de keuze van het vak LO2 in het examenprogramma van de tl-afdeling. Vmbo tl leerlingen blijven in de bovenbouw in Zuidlaren. Vmbo kb/bb gaan na jaar 2 naar het Montessori Vaklyceum in Groningen.

 

afbeelding afbeelding