Ouders en school

Als een kind naar het voortgezet onderwijs gaat, is dat ook een mijlpaal voor ouders. De gesprekken op het schoolplein behoren tot de verleden tijd. Wij betrekken ouders graag bij het schoolleven van hun kind. 

Dat ouders minder aanwezig zijn in het schoolleven van een middelbare scholier is een logische stap richting zelfstandigheid. Leerlingen doen veel meer zelf en nemen verantwoordelijkheid. Toch willen ouders graag betrokken zijn bij school. We houden ouders graag op de hoogte van belangrijke zaken. En we vinden het fijn als ouders meepraten en meedenken.

Oudercommissie

Op het Harens Lyceum hebben we een oudercommissie. Deze commissie komt een aantal keren per jaar bij elkaar om te horen hoe het op school toegaat. De leden van de oudercommissie zijn het aanspreekpunt voor de andere ouders. Ook geven deze ouders feedback op het reilen en zeilen van de school. Verder organiseert de commissie een themabijeenkomst voor ouders. Mogelijke thema’s zouden kunnen zijn de overgangsnormen, de rol van de mentor, sociale media, regels op school, het pestprotocol en het rookbeleid. Soms nodigen we een deskundige uit die over een bepaald thema informatie geeft.

Medezeggenschapsraad

Ouders die mee willen praten over het beleid van de school en invloed willen hebben op de besluitvorming kunnen zich aanmelden voor de Medezeggenschapsraad. Zij praten samen met de vertegenwoordigers van het personeel en de leerlingen mee over belangrijke besluiten en de strategische koers van de school. Meer informatie over de medezeggenschap vindt u hier.