Sport

Al onze leerlingen hebben sport in hun lesprogramma. Vanaf hun eerste week op school tot hun eindexamen sporten leerlingen gemiddeld een tot drie uur per week buiten op het sportveld of binnen in een sporthal.

Naast de verplichte lessen Lichamelijke Oefening in alle leerjaren, bieden we leerlingen in de onderbouw en bovenbouw de gelegenheid om nog meer aan sport te doen, onder meer als examenvak. Ook organiseren we jaarlijks sportdagen voor alle leerlingen en kunnen leerlingen tijdens de CultuurMarathon kiezen voor allerlei sportieve activiteiten.

 

We willen leerlingen meer laten bewegen en we willen onderzoeken of dat bewegen effectief is voor het leren. Om dit te realiseren zijn we een samen met de Hanzehogeschool  een living lab gestart.

Sportprofiel in Zuidlaren

In de onderbouw in Zuidlaren kunnen leerlingen met een tl-niveau een sportprofiel volgen. Leerlingen die hiervoor kiezen, krijgen elke week twee uur extra sport in de vorm van zogenaamde maand-clinics. Tijdens deze clinics komt er elke maand een andere sport aan bod. Daarbij gaat het om sporten die niet aan de orde komen tijdens de gewone sportlessen op school. Voor het meedoen aan het sportprofiel hoeven leerlingen geen topsporters te zijn. Als ze maar een goede mentaliteit hebben en inzet tonen. Ook is het belangrijk dat leerlingen affiniteit hebben met sport en bereid zijn nieuwe dingen te leren.

 

Na twee jaar kunnen de tl-leerlingen in Zuidlaren het vak LO2 kiezen: sport als examenvak. Zij volgen twee uur praktijk en een uur theorie over de sport.

Bewegen Sport en Maatschappij

Havo- en atheneumleerlingen kunnen in de bovenbouw kiezen voor het eindexamenvak Bewegen Sport en Maatschappij (BSM). Dit vak is een combinatie van theorie en sport, met ruimte voor het uitvoeren van opdrachten en projecten op het gebied van sport. Dit geldt ook voor leerlingen die naar de bovenbouw doorstromen vanuit Zuidlaren.

 

 

afbeelding afbeelding