Sport

Al onze leerlingen hebben sport in hun lesprogramma. Vanaf hun eerste week op school tot hun eindexamen sporten leerlingen gemiddeld een tot drie uur per week buiten op het sportveld of binnen in een sporthal.

Naast de verplichte lessen Lichamelijke Oefening in alle leerjaren, kunnen leerlingen in de bovenbouw kiezen voor sport als examenvak. We organiseren jaarlijks sportdagen voor alle leerlingen en ze kunnen tijdens de CultuurMarathon kiezen voor allerlei sportieve activiteiten.

 

We willen leerlingen meer laten bewegen en we willen onderzoeken of dat bewegen effectief is voor het leren. Om dit te realiseren zijn we een samen met de Hanzehogeschool Groningen een 'living lab' gestart.

Bewegen Sport en Maatschappij

Havo- en atheneumleerlingen kunnen in de bovenbouw kiezen voor het eindexamenvak Bewegen Sport en Maatschappij (BSM). Dit vak is een combinatie van theorie en sport, met ruimte voor het uitvoeren van opdrachten en projecten op het gebied van sport. 

 

 

afbeelding afbeelding