De vakken

Naast de gebruikelijke vakken in het voortgezet onderwijs bieden wij iets extra’s. Spaans als extra vreemde taal. Onderzoek & Ontwerpen in het Technasium. Filosofie op Atheneumplus. En boeiende kunstvakken, ook op eindexamenniveau. 

Spaans als extra vreemde taal komt maar weinig voor op het voortgezet onderwijs. En dat is jammer, want deze wereldtaal kan bijzonder goed van pas komen. Al onze leerlingen krijgen daarom vanaf de brugklas Spaans. Zij kunnen dit vak ook als eindexamenvak kiezen. Dit geldt niet voor de leerlingen die in Zuidlaren in een TL-sportklas zitten of in een BB, KB klas.

 

Ook nuttig is Cambridge English. Leerlingen die dit vak halen, krijgen een internationaal erkend certificaat.

Alle havo- en atheneum-leerlingen in Haren kunnen kiezen om Technasium-onderwijs te volgen. Dit is niet mogelijk voor onze leerlingen in Zuidlaren. Meer informatie over het Technasium vindt u hier.

Op het Atheneumplus krijgen de leerlingen als extra vakken Spaans, filosofie en WO+. Ze krijgen bij deze laatste dan les in wetenschap, onderzoek & ontwerpen en voeren projecten uit.

 

Bij de moderne vreemde talen is je kunnen redden in de vreemde taal een belangrijk doel van de lessen. Bekijk in het fimpje hoe we dat testen tijdens een taaldorp.

 

 

Kunst- en cultuuronderwijs

We besteden veel aandacht aan kunst- en cultuuronderwijs. Leerlingen kunnen examen doen in beeldende kunst, muziek en drama. Ook als ze geen examen doen in deze vakken, is er volop gelegenheid om deze vakken te beoefenen.

Kernvakken

Op alle niveaus volgen leerlingen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Om over te gaan mogen leerlingen maar op een van deze drie vakken een onvoldoende halen. Dat geldt ook voor het eindexamen. We besteden daarom veel tijd en aandacht aan deze vakken. Ze zijn belangrijk om in de toekomst een vervolgopleiding te doen.

afbeelding afbeelding