Ondersteuning en begeleiding

Wij vinden ondersteuning en begeleiding van onze leerlingen vanzelfsprekend. Deze begeleiding vindt plaats binnen de vaklessen en het mentoraat. 

Wij besteden aandacht aan het leerproces, studie- en beroepskeuze en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Na overleg met ouders, leerling en teamleider kan de mentor een beroep doen op het intern ondersteuningsteam. Dit team adviseert op didactisch, pedagogisch of sociaal emotioneel gebied. 

 

In ons ondersteuningsprofiel staat beschreven welke begeleiding onder onze basisondersteuning valt.

Dyslexie

Alle brugklassers doen aan het begin van het schooljaar mee aan een dyslexiescreening. Zo nodig kunnen ouders een verder onderzoek naar dyslexie aanvragen. Dit brengt kosten met zich mee.

Spijbelen en verzuim

Spijbelen is in strijd met de Leerplichtwet. Wij melden spijbelen of verzuim bij het verzuimloket van de gemeente. Voor leerlingen die regelmatig spijbelen of te laat komen, hebben wij een leerplichtspreekuur ingesteld. 

 

Als een leerling regelmatig ziek is, nodigt de jeugdarts van de GGD de ouders en de leerling uit voor een gesprek.